Conspage


Gerrit J. Hasperhoven
Orion 21
7071 TG Ulft

M: 06 - 2234 0354

info@conspage.nl
www.conspage.nl

Gemeente Zoetermeer


Takenpakket:

afdeling Stadsbeheer
Coördinatie KRW project van Hoogheemraadschap van Rijnland – Ons Blauwe Goud
Opstellen beheerplan oevers van de watergangen in de stad
Projectleiding aanleg natuurvriendelijke oevers in de stad
Meewerken aan de uitvoering om de ambities van Zoetermeer op het gebeid van biodiversiteit en ecologie in de stad te verhogen
Afstemming met Stedelijke Ontwikkeling Zoetermeer

ga naar www.i-quip.nl
© 1999 -