Conspage


Gerrit J. Hasperhoven
Orion 21
7071 TG Ulft

M: 06 - 2234 0354

info@conspage.nl
www.conspage.nl

De Hemel- en Grondwaterverordening


Takenpakket:Het klimaat veranderd snel. Veel maatregelen worden door overheden genomen in de openbare ruimte. Maar de openbare ruimte is slechts 40% van de gehele fysieke leefomgeving.

De overige 60 % is in bezit van particulieren en bedrijven. Het is zaak dat ook bij deze instanties en stakeholders bewustwording komt over hoe de omgeving aan te assen aan de heftige veranderingen van het klimaat. Dus meer groen en meer opvang en hergebruik van hemelwater.

Veel gemeenten zijn daardoor bezig om een hemel- en grondwaterverordening vast te stellen en op te leggen. In eerste instantie daar waar (ver)nieuwbouw plaats vindt en later zal dat stapsgewijs uitgebreid gaan worden naar bestaande bebouwde gebieden.

Gerrit Hasperhoven heeft voor de gemeenten Voorschoten, Wassenaar en nu voor de gemeente Oegstgeest een dergelijke verordening opgesteld en naar het bestuur gekleid ter vaststelling.

Resultaat
Bij nieuwe plannen wordt de verordening verplicht. Er dient 60 liter hemelwater per verharde m2 geborgen te worden en op het perceel te worden hergebruikt. Verder wordt toegezien op voldoende vergroening van de kavels. Op deze manier wordt er ook op particuliere terreinen meegewerkt aan een toekomstbestendige leefomgeving

ga naar www.i-quip.nl
© 1999 -