Conspage


Gerrit J. Hasperhoven
Orion 21
7071 TG Ulft

M: 06 - 2234 0354

info@conspage.nl
www.conspage.nl

Homepagina

Conspage

Conspage is een afkorting uit de Italiaanse taal en is voluit:

Consulente Spaziale Gestione

In goed Nederlands is dit: Adviseur ruimtelijk beheer.

Conspage is gespecialiseerd om de grote opgaven die bij de overheden van Nederland liggen samen met de opdrachtgevers strategisch uit te werken naar integrale operationele jaarplannen voor groot onderhoud en de (her)inrichting van de fysieke leefomgeving. Daarbij wordt vooral de kennis in de organisatie gebracht zodat de voortgang van deze werkzaamheden wordt geborgd.
De grote opgaven die hierbij een belangrijke rol spelen zijn:
1. Aanpassingen fysieke leefomgeving aan het veranderende klimaat
2. Operationeel uitvoeren van de energietransitie opgaven
3. Uitvoeren van de vermeerdering van het aantal woningen

Slogan: Alles voor een toekomstbestendige leefomgeving

Om de scherpte te waarborgen werken wij niet alleen.
In diverse opdrachten wordt samengewerkt met InnoFra uit Leiden.
Verder is Conspage lid van diverse netwerken, waaronder Conatus en de Infra Campus Stichting IKN.

Conspage biedt u de volgende diensten:
Advisering op het gebied van (her)inrichting en beheer van de fysieke leefomgeving in al zijn facetten
Interim-management bij een ruimtelijk team en/of afdeling van een gemeente
Projectleiding voor de grotere projecten, waarbij naast infra/ openbare ruimte ook projectontwikkeling aan de orde komt

ga naar www.i-quip.nl
© 1999 -