Conspage


Gerrit J. Hasperhoven
Orion 21
7071 TG Ulft

M: 06 - 2234 0354

info@conspage.nl
www.conspage.nl

Conspage & Interim management

Interim-management bij een ruimtelijk team en/of afdeling van een gemeente

Te denken valt hierbij aan:
Doorlichten werkwijze (beheer)organisatie
Opstellen van reële uitvoeringsplanningen
Invoering en implementatie van de verbeterplannen


Toelichting

Van augustus 2017 tot januari 2021 heeft Conspage de opdracht van Interim Projectregisseur bij het Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) in Dordrecht vervuld.

In deze opdracht is samen met het management van het IBD gewerkt aan een slagvaardige en accuraat werkende organisatie.

De inzet van Conspage kan de volgende uitgangspunten hebben:
Wordt er efficiënt gewerkt. Wat doet men zelf en wat wordt er uitbesteed. Welke uitstraling moet er naar de buitenwereld zijn, kortom hoe wil je overkomen. Wat heb je daar voor over. Al deze zaken zullen meegenomen worden in een scan van de huidige organisatie
Na vaststelling van de ambities wordt een verbeterplan opgesteld in nauw overleg met de medewerkers en het management van de opdrachtgever
Implementatie van de uiteindelijk gekozen werkwijze, samen met het management of
Conspage kan optreden als interim manager, veelal op part time basis.


Opdrachtgever

Uitgangspunt bij deze opsomming van werkzaamheden is een overheidsorgaan (veelal gemeente, maar ook waterschap of provincie).

ga naar www.i-quip.nl
© 1999 -