Conspage


Gerrit J. Hasperhoven
Orion 21
7071 TG Ulft

M: 06 - 2234 0354

info@conspage.nl
www.conspage.nl

Conspage & Projecten

Projectmanagement

Conspage heeft een jarenlange ervaring op het gebied van het leiden van projecten. Uitbreidings- en inbreidingplannen en grootschalige rioolwerken. Het gaat om samenwerken, verbinden en slim uitvoeren. Uiteraard binnen goed vastgelegde planning en budget.

Toelichting
Er leven altijd wel ergens ideeën om ruimtelijke plannen op te starten.

Woonwijken (inbreiding en uitbreiding), industriegebieden, centrumplannen, platteland-ontwikkelplannen, revitalisering van bedrijventerreinen en zo meer.

Hoe pak je dat nu aan. Hoe zet je een goede projectorganisatie op. Wie betrek je bij het overleg en welk overleg heb je waarvoor nodig.

Op dit soort vragen kan Conspage voor u een vraagbaak zijn en de helpende hand bieden om e.e.a. op te zetten. De juiste partijen aan tafel en met elkaar verbinden dat is de zijn kracht.

De projectleiding van Conspage kan lopen vanaf de eerste gedachte van het plan tot aan de eindoplevering. Alle verschillende diensten zijn geheel vrijblijvend bespreekbaar.

ga naar www.i-quip.nl
© 1999 -