Conspage


Gerrit J. Hasperhoven
Orion 21
7071 TG Ulft

M: 06 - 2234 0354

info@conspage.nl
www.conspage.nl

Persoonlijke Informatie Gerrit Hasperhoven

Persoonlijke Informatie


Naam:   Gerrit Jan Hasperhoven

Adres:  

Orion 21
7071 TG  Ulft


Opleidingen/Cursussen

2019 – 2020   Coachend Leidinggeven via Thorkell Sauren
2013   Gecertificeerd Assessor voor EVC-trajecten Bouw en Civiel bij Percé
2008   Management kennisbijeenkomsten bij Van der Giessen Management Partners te Zwijndrecht
2000 – 2006   Managementtechnieken (HBO/ WO) via GITP Nijmegen en Bestuursacademie Velp

1971 – 1975  

MTS weg-en waterbouwkunde (diploma behaald)


Sterke punten

   Verbinden en samenbrengen van diverse partijen in een (ruimtelijk) ontwikkelingsproces

  

Goed ontwikkeld empatisch vermogen

  

Coaching vanuit de discipline Civiele Techniek (Kenniscoach)

  

Snel schakelen in complexe vraagstukken

  

Time management

  

Hoge stressbestendigheid


Werkervaring

december 2006 -  
heden:  
Eigenaar Conspage | Advies Ruimtelijk Beheer
•  Inzet als zelfstandige (ZZP)
  Partner (op ZZP basis) InnoFra uit Leiden, bij het bedrijf Watermeester

februari 2016 -  
heden:  
Voorzitter Infra Campus, Stichting IKN Harderwijk
•  Infra Campus Stichting IKN wil de markt verbinden met de opdrachtgevers en
    heeft in eerste instantie de doelstelling om kennis te delen.
Klik hier voor meer info over Infracampus Stichting IKN.
   
Opdrachten (lopend en uitgevoerd):

  augustus 2021 – heden: Gemeente Oegstgeest
  Strategisch adviseur riolering en stedelijk water,
opstellen hemel- en grondwaterverordening en
begeleiden opzet Basis Rioleringsplan.
 
  december 2019 – heden: Gemeente Zoetermeer
  Coördinatie project uitvoering KRW maatregelen - zie onsblauwegoud.nl
  Strategisch Adviseur Stadsbeheer gemeente Zoetermeer
 
  januari 2019 - augustus 2021: Werkorganisatie Duivenvoorde
  Strategisch riool- en waterbeleid
 
  mei 2018 – maart 2020: Gemeente Reusel - De Mierden
  Onderzoek werkwijze team Ruimtelijk Beheer
  Implementatie nieuwe werkwijze team Ruimtelijk Beheer
 
  augustus 2017 – januari 2021: Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) te Dordrecht
  Projectregisseur – functionele aansturing van 17 medewerkers , projectleiders en werkvoorbereiders op gebied van (her)inrichting fysieke leefomgeving
  Projectleider – infrastructurele werken in Dordrecht
 
  oktober 2016 – juli 2017: gemeente Heusden
  Onderzoek werkwijze buitendienst
  Advisering nieuwe werkwijze buitendienst
  Advisering machine en wagenpark aanschaf en beheer
 
  juni 2013 - augustus 2016: Gemeente Moerdijk
  Functioneel beleid domein Water en Riolering afdeling RBOR
  Begeleiding van de adviseur Water betreffende het gezamenlijk binnen de watersamenwerking West (Brabant) op te zetten vGRP, BRP en bestuurlijke inbedding daarvan
  coaching adviseur Water en riolering op politieke aspecten binnen het uitoefenen van zijn functie
  algemeen: Voor de afdeling RBOR opzetten Waterfilosofie vanuit de BORG-methodiek van Innofra
 
  april 2009 - juni 2013: Gemeente Maasdonk te Geffen
  vertegenwoordiging gemeente Maasdonk in diverse workshops en overleggen met het waterschap Aa en Maas en provincie Noord-Brabant
  opstellen vGRP+ periode 2013-2018, inclusief vernieuwd kostendekkingsplan en Waterprojectenboek Maasdonk
  procesbegeleider opstellen BRP Maasdonk 2012
  riool beleid vertalen naar riool beheer en riool onderhoud, waarbij de organisatie hierop aangepast moet worden
  trekker regionaal (Brabant) van de uitwerking Bestuursopdracht Watersamenwerking As50+
  projectleider van vier projecten binnen Watersamenwerking As50+
  projectleider grote projecten, zoals reconstructies, centrumplan Geffen en revitalisering bedrijventerrein te Nuland
  uitvragen en begeleiden sloop opstallen ten behoeve van deze grote projecten
  opstellen aanbestedingen in met RAW bestekken en op basis van UAV-GC
 
  februari 2011 - juli 2012: Gemeente Alphen aan den Rijn
  coaching domeinbeheerder riool en water
  implementatie Waterfilosofie
  implementatie Beheerfilosofie in samenwerking met de overige domeinbeheerders
 
  december 2006 - januari 2011: Gemeente Hardenberg
Afdeling Beheer Openbare Ruimte, onderhoudsdienst van de gemeente met 85 fte in verschillende wijkteams en specialisatieteams
  senior werkvoorbereider Beheer Openbare Ruimte
  leiding werkvoorbereiding en leiding van twee wijkploegen
  advisering en ondersteuning afdelingshoofd op het gebied van verandermanagement en bedrijfsmatig werken afdeling
  visieontwikkeling afdelingsstrategie op gebied van personeel en materieel
  inkoop materieel
  projectgroep-lid nieuw te bouwen centrale gemeentewerf
  bedenker watersysteem nieuwe gemeentewerf, opvang, infiltratie en hergebruik
  inkoop garage inrichting, werkplaats inrichting en projectmeubilair voor de nieuwe werf
 
  april 2007 - augustus 2009: Gemeente Mill en Sint Hubert
  twee wijkverbeteringsprojecten (projectleider), één geheel uitgevoerd en opgeleverd, de ander uitgewerkt en aanbesteed, uitvoering januari 2009 tot januari 2010
  projectleider herinrichting recreatie en natuurontwikkeling De Kuilen, exploitatie en nieuwbouw paviljoen
  beleid riolering en water en procesbegeleider opzet nieuw BRP en VGRP - beide gereed per 2008
 
1975 -   
december 2006   
vaste dienstbetrekkingen bij diverse gemeenten
  januari 2005 - december 2006:
Gemeente Oude IJsselstreek
(45.000 inwoners)
 
Afdelingshoofd Openbare ruimte (OR)
Integraal manager van deze afdeling met coaching en rechtstreekse aansturing van 10 projectleiders civiel en geo, 20 werkvoorbereiders en indirect 50 medewerkers gemeentelijke buitendienst.

  januari 2000 - januari 2005:
Gemeente Wisch
(22.000 inwoners)
 
Afdelingsmanager Ruimtelijk beheer (RB)
Integraal manager van deze afdeling met coaching en rechtstreekse aansturing van 5 projectleiders civiel en geo, 8 werkvoorbereiders en indirect 32 medewerkers gemeentelijke buitendienst.

  januari 1978 - januari 2000: Gemeente Wisch
  diverse functies waaronder hoofd gemeentelijke buitendienst met 35 fte. Hier is onder mijn verantwoordelijkheid het wijkgericht werken succesvol ingevoerd

  augustus 1975 - juni 1978: Gemeente Alphen aan den Rijn
  diverse functies bij de afdeling Openbare Werken

ga naar www.i-quip.nl
© 1999 -