Conspage


Gerrit J. Hasperhoven
Orion 21
7071 TG Ulft

M: 06 - 2234 0354

info@conspage.nl
www.conspage.nl

Homepagina

Conspage

Conspage is een afkorting uit de Italiaanse taal en is voluit:

Consulente Spaziale Gestione

In goed Nederlands is dit: Adviseur ruimtelijk beheer.

Conspage is een adviesbureau voor alles op het gebied van beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
Beheer op orde, door het actueel maken en houden van de areaalgegevens op gebied van kwantiteit en kwaliteit is de basis. Integraal opzetten van operationele jaarplannen voor het onderhoud, gekoppeld aan ruimtelijk beleid is de uitwerking.

Om de scherpte te waarborgen werken wij niet alleen.
Zo is Conspage lid van Conatus, een groep zelfstandige adviseurs waarmee in een breder verband opdrachten worden uitgevoerd.

Conspage biedt u de volgende diensten:
Advisering op het gebied van beheer van de openbare ruimte in al zijn facetten
Interim-management bij een buitendienst of civiele- groep of - team
Projectleiding voor de grotere projecten, waarbij naast infra/openbare ruimte ook projectontwikkeling aan de orde komt

ga naar www.i-quip.nl
© 1999 -